Slovakia Crispers jarná cibuľka 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,42
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,92