Emco Bio kukuričné ??lupienky Emco 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 84,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,42
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,84
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,88