Famili mušľová ryža 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 84
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,84
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,9