Schar Crackers 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 78,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,79
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,72