Telka linea - zemiakové lupienky (Opavia) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,33