Ryža lagris Parboiled 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 77
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,99