Raciolky - tomato, mozarella, olivy (Racio) 60 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 37,02
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,21