Raciolky - syrové (Racio) 60 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 41,28
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,53