Raciolky - ryžové (Racio) 50 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 41,45
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,83
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,06