Raciolky - pšeničné (Racio) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,15
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,22