Pizzirilli sušienky so syrovou príchuťou (Schär) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 74,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,74
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,5