Ryža lagris indiánska 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 74,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,42
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,74
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,48