Grahamové tyčinky (pekáreň Kráľ) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 64,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,53