Fit snack raciolky - cheddar (Racio) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,74
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,2