Fit snack raciolky - cibuľa a smotana (Racio) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,86
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,11