Bohemia Chips - moravská slanina 90 gramov

Priemerné sacharidy v g: 43,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,48
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,83