Argente cesnakové, šunkové - pikantná rožteky zo Španielska (Racio) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 81,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,51
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,61