Amarantové lupienky paradajka a bazalka (Nový Vek) 65 gramov

Priemerné sacharidy v g: 46,74
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,72
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,91