Amarantové lupienky - paradajka a bazalka 65 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,34
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,72