TWISTER ananas. mliečny krém 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,13
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,95