Nanuk tvaroh, jahoda 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,24
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,86