McDonald's - s karamelom 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,33
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,03