McDonald's - s jahodami 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,75
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 36,36