McDonald's - MCFlurry Jahody 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,62
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,17