McDonald's - kornútok 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,58
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,76