Magnum márnivosť 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,87
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,84