Cestoviny Maggi 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 78,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,82
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,78
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,79