Mirabelky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,28
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 78,13