Magnum intense kelímok 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,67