Kokoska 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,15
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,51