Bezvaječné 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 76,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,66
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,05