Cornetto Soft stracciatella 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,78
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 56,18