Tricky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 30,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,07
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,57