Nogger karamel 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 23,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,31
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 43,29