Něha čokoláda 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,19
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 84,03