Mrož v bielej čokoláde 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 37,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,71
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,37
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,95