DE-NUTS - delikates slivka 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 32,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,26
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,67