Medínek - cereálie s medom a kakaom 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 73,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,35
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,74
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,61