Schoko musli (3 Pauly) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 69,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,93
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,43