Gaštany ľadové v bielej čokoláde (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 46,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,69
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,32