Piškoty v čokoláde dia (Glutenex) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 54,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,47
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,28