Marhule 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,34
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 74,63