Plum Cake Schar 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 48,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,89
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,49
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,45