Milly friends Schar 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 68,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,81
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,68