Cerealito Schar 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 58,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,85
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,09