Cereal Bisco Schar 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 69,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,95
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,39