Wasa skorpa-Vollkorn 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 64,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,45
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,65
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,5