Tyčinka Granko (Orion) 35 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,09
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,42