Tyčinka Mars 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33,25
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,67
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,04