Tyčinka Lion (Nestlé) 45 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,85
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,6